Tony Oursler Cognitive & Dissonance

Kunstverket skrus på ved skumring i høst- og vintersesongen. Den skrus av kl. 21:00 hver dag. 

Om du vandrer i Ekebergparkens lyssatte stier på kveldstid nå i disse mørketider, kan du oppleve et kunstverk som ikke er synlig på dagtid, men kommer til syne i skumringen. Den heter Cognitive & Dissonance (2013) og består av lyd og to projeksjoner som kommer til syne i trekronene utenfor Ekebergparkens museum og Karlsborg Spisesforretning.

De er laget av den amerikanske kunstneren Tony Oursler (født 1957). Oursler er særlig kjent for installasjoner, videoarbeider og performances. Han kombinerer lys, lyd og skulptur i sine kunstverk, slik som Cognitive & Dissonance. Oursler var en av de kunstnerne som ble invitert av det kunstfaglige utvalg for å lage et stedsspesifikt verk til Ekebergparken. Det endte med at han lagde 3 verk, Cognitive & Dissonance, Klang og Spectral Power. 

Verkene er selvstendige og står på ulike plasser i parken, men har en tematisk sammenheng; de er alle inspirert av Ekebergparkens mange kulturhistoriske lag. 11.000 år gamle spor etter mennesker har blitt funnet på Ekeberg. Oursler har i disse tre kunstverkene utforsket hvordan mennesket har kommunisert og kommuniserer med hverandre gjennom tidene. Han er særlig opptatt av hvordan vi bruker teknologi til å kommunisere i dag, og hvor viktig det er for oss. 

Projeksjonene Cognitive & Dissonance viser symboler og ansikter som noen ganger snakker til hverandre. Man hører støy og ufullstendige setninger, og vi får aldri vite helt nøyaktg hva ansiktene vil fortelle. Det er som om informasjonen forsvinner i en tåke av binære koder. Slik stiller Oursler spørsmål ved produksjonen av mening og sannhet i teknologiens tidsalder.

Tony Oursler: Cognitive & Dissonance, 2013. © Tony Oursler / BONO Foto: Ivar Kvaal. Lyd og Lysprojeksjon i trekroner.