C Ludens Ringnes Stiftelse

C. Ludens Ringnes stiftelse

 

C.Ludens Ringnes Stiftelse ble etablert i 2003 av Christian Ringnes. Formålet er å bygge en solid kapitalbase og forestå utdelinger til allmennyttige formål, med hovedfokus på kunst, kultur, opplevelser og miljøvern. Stiftelsen kan også i egen regi bidra til formidling av kunst, kultur og opplevelser.

Stiftelsens hovedprosjekt er Ekebergparken i Oslo. Ekebergparken er en nonprofit organisasjon som åpnet 26. september 2013. Etablering, drift og vedlikehold er regulert gjennom en avtale med grunneier Oslo kommune. Stiftelsen har i denne avtalen forpliktet seg til å stille til rådighet minimum kr 300 millioner til parkprosjektet. Kr 100 millioner til opparbeidelse av parken, kr 100 millioner til innkjøp av skulpturer og kr 100 millioner til et skjøtselsfond. Stiftelsen har driftsansvar for parken i 50 år. 

Stiftelsen var også selv ansvarlig for den praktiske gjennomføring av områdets revitalisering og videreutvikling frem til åpningen etableringen i september 2013. Alle tiltak er underlagt kommunal kontroll med fortløpende oppfølging og rapportering. 

Det er opprettet et kunstfaglig utvalg som innstiller innkjøp og utplassering av skulpturer til Oslo Kommune. Ved åpningen var det utplassert 30 skulpturer, og i 2024 har antallet økt til 45. Det planlegges flere tilskudd i årene som kommer, som regel ett nytt tilskudd hvert år. Reguleringsplanen for området åpner opp for inntil 80 skulpturer.

C. Luden Ringnes stiftelse ledes av et styre bestående av tre medlemmer. Christian Ringnes er styrets leder, Berit Kjøll og Øyvind Klevar er styremedlemmer. Ina Johannesen Dibley er rådgiver for stiftelsen og for det kunstfaglige utvalget. 

 

 

KUNSTFAGLIG UTVALG

 

8.januar 2009 ble det inngått en avtale mellom Oslo Kommune og C. Ludens Ringnes Stiftelse om å gjennomføre et forprosjekt for å se på mulighetene for å etablere en skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg.

Kulturetaten ble av kommunen gitt ansvaret om å lede forprosjektet. Som en del av arbeidet med forprosjektet skulle Kulturetaten i samråd med Stiftelsen, etablere og koordinere et kunstfaglig utvalg. 6. mars 2009 ble det sendt ut en offisiell invitasjon til deltagelse i det kunstfaglige utvalget fra Kulturetaten. Invitasjonen ble sendt til professor Maaretta Jaukkuri og kunstnerne Viel Bjerkeset Andersen og Marit Wikland, som alle aksepterte. Representanter på vegne av Oslo Kommune, Kulturetaten var avdelingsdirektør Lise Mjøs og spesialrådgiver Gunnar Sørensen. Representanter fra C. Ludens Ringnes Stiftelse var Christian Ringnes og Christian Bjelland. 

Det kunstfaglige utvalget har endret seg litt etter årene, men har alltid representanter fra Oslo Kommune, CRLS  (stiftelsen) og uavhengige kunstinstitusjoner. Den består i dag av Daniella Laurette van Dijk-Wennberg (kulturetaten, Oslo kommune), Jarle Strømodden (Vigelandsmuseet), Åsmund Thorkildsen (Drammens Museum) Ina Johannessen (C. Ludens Ringnes stiftelse), Viel Bjerkeset Andersen (kunstner) og Christian Ringnes (CRLS). 

I henhold til arbeidsbeskrivelsen skal gruppen «… i samarbeid med regulerings- og kulturminnegruppen utarbeide et samlet hovedkonsept for skulptur- og kulturminneparken som integrerer kunsten, kulturminnene og landskapet. Gruppen skal utarbeide et særskilt skulpturfaglig konsept, med utgangspunkt i det feminine, som sikrer kvalitet og mangfold slik at parken på lang sikt framstår som et unikt anlegg, både nasjonalt og internasjonalt.»