Ekebergparkens Klimakonferanse

Velkommen til Ekebergparkens Klimakonferanse!

 

Ekebergparken ønsker med dette formidlingsopplegget å øke elevenes bevissthet om klimaendringer og miljøproblemer. Vi ønsker å skape et handlingsrom der elevene selv kan bidra ved å diskutere, lære og forstå hva som skal til for å bli med på en bærekraftig utvikling og begrense miljøforurensning og klimagassutslipp.

Den store rammen rundt opplegget er Eikatinget, vårt svar på FNs klimakonferanse. Etter en runde i parken med oppgaver om ulike problemstillinger om klima og miljø, skal elevene i Eikatinget komme fram til de 3 viktigste punktene de vil politikerne skal gjøre, og de 3 viktigste punktene de selv kan gjøre. Avtalen skal så signeres, og så sendes til miljødepartementet. Skolen vil også få sin egen kopi.

 

Opplegget inkluderer:

  • 90 minutter omvisning
  • 45 minutter Eikatinget

 

For mellomtrinn, ungdomstrinn og vgs

Formidlingsopplegget kan bestilles fra september 2019. 

Kontakt: camilla@ekebergparken.com

 

Prosjektet er muliggjort med gave fra

Sparebankstiftelsen DnB