Ekebergparkens Klimakonferanse

Miljøproblemer og klimaendringer er noen av de største utfordringene vi mennesker står ovenfor. Ekebergparken ønsker å øke barn og unges bevissthet om klimaendringer og miljøproblemer. Vi ønsker å skape et handlingsrom der elevene selv kan diskutere, lære om og forstå de utfordringene som finnes, og komme frem til  hvordan vi som gruppe, samfunn og individ kan bidra til et mer bærekraftig levesett.

Derfor har vi nå gleden av å tilby formidlingsopplegget Ekebergparkens klimakonferanse gratis for skoler i Oslo-området. Opplegget varer i ca. 2,5 timer, og er tilpasset mellomtrinn, ungdomsskole og videregående.

 

Om formidlingsopplegget

Del 1: Dialogbasert omvisning med aktiviteter. Del 2: Diskusjon i Eikating

I omvisningen vil vi snakke om tre hovedtemaer: Natur og miljø, klimaendringer og bærekraftig utvikling. Her vil elevene lære om begreper som klima, klimaendringer, CO2-utslipp, global oppvarming, FNs klimapanel og togradersmålet. 

I Eikatinget vil elevene gjennom diskusjon  komme fram til en klima- og miljøavtale, som til slutt signeres og sendes til klima- og miljøministeren.I avtalen vil elevene foreslå tiltak de selv, skolen og samfunnet kan gjøre for å løse klima- og miljøproblemene. Målet er at elevene skal føle eierskap til avtalen de selv er med på å utforme.

Formidlingsopplegget tilbys kostnadsfritt for skoler i september og oktober 2019 og  juni 2020, men kan gjennomføres hele året.

 

Praktisk informasjon

  • I forkant av besøket vil det bli sendt ut forarbeid til klassene.
  • Oppmøte: Ekebergparkens Besøkssenter, Kongsveien 23
  • Opplegget vil bli gjennomført utendørs - klær etter vær. 

 

Prosjektet er muliggjort med gave fra Sparebankstiftelsen DnB