Fujiko Nakaya

Pathfinder #18700 Oslo

- Jeg ønsker å skape en situasjon hvor mennesker kan fysisk relatere seg til naturen. For meg er ikke natur et objekt av skjønnhet, men skjønnheten oppstår i forholdet et menneske utvikler til naturen.

Fujiko Nakaya er en anerkjent japansk kunstner som jobber med tåkeinstallasjoner bestående av ren vanndamp. Det første tåke installasjonsprosjektet gjorde Nakaya, i samarbeid med kunstnere og ingeniører fra gruppen Experiments in Art and Technology, for Pepsi Pavilion ved verdensutstillingen i Osaka i 1970. Siden har hun utført tåke installasjoner og -skulpturer verden over.

Koden i tittelen (# 18700 Oslo – Blindern) indikerer den internasjonale koden til den værstasjon som ligger nærmest skulpturen. Tåken reagerer på de lokale meteorologiske forholdene og kan ikke styres til å forme bestemte figurer.

  • Pathfinder skrus på fredag 7 mai 2021
  • Tider hverdager: kl. 12:30, kl 14:30, kl 17:00 
  • Tider helg: kl 12:30, kl 13:30, kl 14:30, kl 17:00, kl 19:00 
  • Sted: Gå opp til vannspeilet og ta stien inn til venstre
  • Varighet ca 15. min

Pathfinder #18700 Oslo , 2018

© Fujiko Nakaya / BONO