FUJIKO NAKAYA

Pathfinder #18700 Oslo

- Jeg ønsker å skape en situasjon hvor mennesker kan fysisk relatere seg til naturen. For meg er ikke natur et objekt av skjønnhet, men skjønnheten oppstår i forholdet et menneske utvikler til naturen.

 

Fujiko Nakaya er en anerkjent japansk kunstner som jobber med tåkeinstallasjoner bestående av ren vanndamp. Den første tåke-installasjonsprosjektet Nakaya utførte var i 1970 for Pepsi-paviljongen ved verdensutstillingen i Osaka i samarbeid med kunstnere og ingeniører fra gruppen Experiments in Art and Technology. Siden har hun utført tåke-installasjoner verden over. Koden i tittelen (# 18700 Oslo – Blindern) indikerer den internasjonale koden til værstasjonen som ligger nærmest skulpturen. Tåken reagerer på de lokale meteorologiske forholdene og kan ikke styres til å forme bestemte figurer.

Pathfinder vil gå til bestemte tider hver dag fra april - oktober i 2023. 

 

Pathfinder #18700 Oslo , 2018

© Fujiko Nakaya / BONO