Pipilotti Rist

Nordic Hiplights

 

-  We all come out from between our mother's legs. From there that we first see the light of the world.

 

Pipilotti Rist (f. 1962) er en sveitsisk kunstner som har utmerket seg som en foregangskunstner innen video- og lyskunst. Hun ble først kjent gjennom videoinstallasjonen I’m Not the Girl Who Misses Much (1986) men fikk sitt store gjennombrudd på den internasjonale scenen på midten av 90-tallet med installasjonene Sip My Ocean (1996) og Ever is Over All (1997). Som kunstner er hun kjent for å lage omfattende, overraskende og engasjerende installasjoner som kombinerer video, lys, lyd og design. 

 

Nordic Hiplights føyer seg inn i en forlengelse av Rist sitt univers. På en usjenert og humoristisk måte utforsker og tematiserer Pipilotti Rist det kroppslige og intime. Underbuksene som brukes er ikke lingerie som skal smykke og forføre, men heller oppleves i sin praktiske og opprinnelige hensikt. Det er altså ikke en fremvisning av  undertøy som noe seksuelt eller erotisk, men heller noe funksjonelt og hverdagslig. Fokuset på det praktiske, funksjonable og hverdagslige i Rist sin installasjon er ikke tilfeldig. I sine video- og rominstallasjoner fokuserer Rist kontinuerlig på aspektet ved det hjemlige, det gjenkjennelige og trygge som hun videre forvrenger, aproprierer og tilegner nye kontekster.

 

I Nordic Hiplights har Rist tatt det gjenkjennelige hverdagslige motivet av en klessnor og omgjort det til en lenke av lys. Motivet Rist fremstiller her er ikke ukjent og drar øyeblikkelige assosiasjoner til klær som henger til tørk. Ved å omgjøre underbuksene som lampeskjermer belyser Rist underbuksene. Fremhever dem og forhøyer dem. Det er først når de tas ut av hjemmets intime sfære at det oppleves bisarr og forundrende.

 

Pipilotti Rist: Nordic Hiplights, 2022 ©️Courtesy of the Artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine / BONO

Installasjonen er laget i samarbeid med Sebastian Köpf & Andreas Lechthaler @ Klaud, Hobelsberger Studios, Tamara Rist, Dave Lang, Nike Dreyer, Anne Ciresa, Remo Weber, Raphaella Diener, Anna Caruso, James Koch, Neil Wenman & Ekebergparken

Foto: Kristina A. Kvåle / Ekebergparken