Portrett av Ann-Sofi Sidén
ANN-SOFI SIDéN

Fideicomissum

Fideicomissum

- Vart börjar och slutar en park eller en idee?

 

Ann-Sofi Sidén (født 1962) har en tradisjonell utdannelse som maler, men har gjort seg mest bemerket innenfor video, installasjon og skulptur. I kunstverkene iscenesetter hun seg selv som hovedperson. Sidén provoserer med sine betraktninger av samfunnet og menneskenes liv.

Verket Fideicommissum er utført som et selvportrett og viser kunstneren sittende på huk mens hun tisser. Verkets tittel henviser til en eldre, svensk aristokratisk tradisjon: I den svenske adelen gikk store eiendommer videre til familiens førstefødte sønn. Arvingen kunne bare leve av eiendommens avkastninger. Ved dennes død ble hele eiendommen, uten deling, overdratt til neste arving. Gjennom skulpturens utforming og positur viser kunstneren tydelig hva hun mener om denne tradisjonen. Den første versjonen av motivet ble laget for Wanås skulpturpark i Sverige, en eiendom fra 1400-tallet.

Fideicommissum er en av parkens fontener og har vann på i sommersesongen fra cirka april - oktober.

 

Fideicommissum, 2000

Bronse

©Ann-Sofi Sidén / BONO