Elmgreen & Dragset
Elmgreen & Dragset

Dilemma

Dilemma

Dilemma er et stedsspesifikt verk av den Dansk-Norske kunstnerduoen Elmgreen & Dragset.

Kunstnerene har samarbeidet siden 1995 og de uttrykker seg gjennom forskjellige media som skulptur, installasjon og performance. I sine arbeider  kritiserer de institusjonaliserte systemer og de utfordrer publikums oppfatning av sosiale rom.  

Situasjonen med gutten på stupebrettet kan sees på som en metafor for det å vokse opp. Og gå inn i den voksne verden hvor man kan oppleve presset om å ta store avgjørelser, ta sjanser og leve opp til forventninger.

Hva skjer i denne situasjonen? Tar gutten steget og hopper ut i det ukjente? Eller snur han og klatrer ned fra stupetårnet igjen?

Som i tidligere verker av Elmgreen & Dragset utfordres her den klassiske skulpturtradisjon. Der tradisjonell skulptur hedrer heroiske handlinger og historiske storheter, velger Elmgreen & Dragset å feire det vanlige mennesket i hverdagssituasjoner.

Se video av avdukningen fra 2017 her

Elmgreen & Dragset, Dilemma, 2017 © Elmgreen & Dragset / BONO 2017