Portrett Jenny Holtzer
Jenny Holzer

Cliff Sappho

 - I’d like to explore the centuries of man on the site so that one can read the history on its surface, with language becoming part of the park’s skin.

Den amerikanske kunstneren Jenny Holzer (født 1950) arbeider med ord i det offentlige rom. Hun er kjent for sine lysarbeider med skrift projisert på landskap og bygninger. Siden 1980-årene har hun arbeidet med steinbenker med inngravert tekst. En interesse for minnesmerker førte til valg av bestandige materialer som marmor og granitt i tillegg til lys og elektronikk.

I Ekebergparkens Cliff Sappho har Holzer valgt å bruke stedet selv som medium for teksten. Ved å hugge i utspring på åsen, og gjennom valget av tekster fra den greske oldtidslyrikeren Sapfo reflekteres parkens tidløshet: «Jeg trengte en tekst som har tålt tiden og som har en gjenlyd av intelligens og skjønnhet.» Sapfos poesi komplementerer stedet uten å være en påtrengende inngripen.

Cliff Sappho bruker oversettelser utført av den anerkjente professoren Anne Carson. Holzer og Carson samarbeidet om valget og plasseringen av fragmentene som inngår i verket.

© Jenny Holzer / BONO

Cliff Sappho, 2013.