Stiftelsen

C. LUDENS RINGNES STIFTELSE

Stiftelsen ble etablert i 2003 av Christian Ringnes. Formålet er å bygge en solid kapitalbase og forestå utdelinger til allmennyttige formål, med hovedfokus på kunst, kultur, opplevelser og miljøvern. Stiftelsen kan også i egen regi bidra til formidling av kunst, kultur og opplevelser.

Stiftelsens hovedprosjekt er Ekebergparken i Oslo. Ekebergparken er en nonprofit organisasjon som åpnet 26. september 2013. Etablering, drift og vedlikehold er regulert gjennom en avtale med grunneier Oslo kommune. Stiftelsen har i denne avtalen forpliktet seg til å stille til rådighet minimum kr 300 millioner til parkprosjektet. Kr 100 millioner til opparbeidelse av parken, kr 100 millioner til innkjøp av skulpturer og kr 100 millioner til et skjøtselsfond. Stiftelsen har driftsansvar for parken i 50 år. 

Stiftelsen var også selv ansvarlig for den praktiske gjennomføring av områdets revitalisering og videreutvikling frem til åpningen etableringen i september 2013. Alle tiltak er underlagt kommunal kontroll med fortløpende oppfølging og rapportering. 

Det er opprettet et kunstfaglig utvalg som innstiller innkjøp og utplassering av skulpturer til Oslo Kommune. Ved åpningen var det utplassert 30 skulpturer, i løpet av 2017 vil antallet øke til 37. Det planlegges flere tilskudd i årene som kommer. Reguleringsplanen for området åpner opp for inntil 80 skulpturer.

C. Luden Ringnes Stiftelse ledes av et styre bestående av tre medlemmer. Christian Ringnes er styrets leder, Berit Kjøll og Øyvind Klevar er styremedlemmer. Ina Johannesen er stiftelsens og Ekebergparkens administrerende direktør.