Kul Turbuss

Til alle elever, lærere, foresatte og dere som vil fremme aktiv læring:

I samarbeid med Sparebankstiftelsen gir vi skoleklasser gratis skyss til og fra Ekebergparken med Kul Turbuss.

I 2017 har vi Kul Turbussen mandag 27. og fredag 31.mars og uke 38, 18.-22.september.

Tilbudet forutsetter kjøp av Ekebergparkens formidlingprogram.

Formidlingen dekker flere av de forskjellige skoletrinnnens kompetansemål innen tema som kunst, historie og natur.

Last ned vår brosjyre: http://ekebergparken.com/nb/barn-og-unge

Kontakt kurator formidling Camilla von Køppen for avtale: 

camilla@ekebergparken.com