Gratis Kul Turbuss til Ekeberparken

Gratis Kul Turbuss til Ekebergparken hele denne uken!

Bussen kjører skoleelever i Oslo og Akershus til og fra Ekebergparken.

Dette er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB.

Tilbudet forutsetter kjøp av Ekebergparkens formidling.

Her kan du laste ned fullstendig brosjyre:

http://ekebergparken.com/nb/barn-og-unge

Kontakt camilla@ekebergparken.com for avtale.