Gratis Kul Turbuss til Ekebergparken

Gratis Kul Turbuss til Ekebergparken.

Bussen kjører skoleelever i Oslo og Akershus til og fra Ekebergparken.

Dette er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB.

Tilbudet forutsetter kjøp av Ekebergparkens formidling.

Her kan du laste ned fullstendig brosjyre:

http://ekebergparken.com/nb/barn-og-unge

Kontakt margrethe@ekebergparken.com for avtale.