Ekebergs klimakonferanse

 

Velkommen til klimakonferanse i Ekebergparken

 

VÅR OG HØST 2022

 

Vi har gleden av å invitere skoleklasser til klimakonferanse i Ekebergparken. I løpet av to klokketimer tar vi klassen med på en klimavandring i parken hvor vi lærer om klima- og miljøproblemene verden står ovenfor i dag. Etterfulgt av en klima- konferanse i Ekebergparkens eget Eikating. Her lærer vi om demokratiske prosesser mens vi drøfter og vedtar løsninger til klimaendringene.

 

Med utgangspunkt i IPCC sin nyeste klimarapporter fra 2021 og 2022 har parken, med støtte fra Sparebankstiftelsen, utviklet et gratis tilbud for alle skoleklasser med en forankring i det nye læreplanverket. Klassen vil også motta et forarbeid som de kan jobbe med før og etter omvisningen. Klimakonferansen tar utgangspunkt i FNs egne klimakonferanser i Paris 2019 og Glasgow 2021.

 

Opplegget tilrettelegges etter kunnskapsnivå og læreplan og tilbys til elever fra1. klasse til 3VGS i perioden vår/høst 2022.

 

BESTILL GRATIS I DAG

 

epost: kristina@ekebergparken.com

tlf:  21 42 19 19