Sunset session SPESIAL: Per Hess

Per Hess er en kunstner som bruker lys og farger til å kommentere aktuelle politiske spørsmål. Han bruker medier som maleri, skulptur og neoninstallasjoner. Hans prosjekt har også en utforskende side hvor farge er del av en vitenskapelig og universell virkelighet. Per Hess tar utgangspunkt i at vår bevissthet om lys og mørke er en grunnleggende del av vår virkelighet, og at vi mennesker har en meget kompleks opplevelse av farger.

  • Oppmøte kl. 17:45 (foran lysinstallasjonen)
  • Foredrag: kl. 17:50 - 18:15
  • Sunset session kl. 18:22-19:09
  • Pris 390 kr per person