Japansk teseremoni: Vannspeilet

Sett deg ned og ta del i en japansk teseremoni ved parkens vannreservoar. Nærheten til vannet understreker hvordan sinnsro og renhet er to av hovedprinsippene i teseremonien. Et ønske om å tilføre et element av vann til parken førte til dette vannreservoaret, utformet som et stille tjern i skogen og godt egnet for stedsspesifikke kunst. Vannspeilet er utformet med to lineære treavdekkede sider. Der vannflaten møter eksisterende terreng på innsiden av fordypningen har tjernet fått en organisk og naturlig avgrensning.

Urasenke med Ole Marius Tørrisen