Japansk teseremoni: Utsiktspunktet

En viktig del av tesermonien er meditasjonen. Tesermonien som vil foregå ved kunstverket Chloé laget av kunsteren Jaume Plensa vil fokusere på dette og sørge for at  du vil få anledning til å slappe av og nyte øyeblikket mens teen blandes. Kunstverket og sermonien vil forandre seg og kanskje oppleves forskjellig ut i fra hvor du sitter, så dette kan være artig å diskutere med de andre gjestene i etterkant. Arrangert i samarbeid med Japan-Norway Society.

Urasenke med Håkon Vadstein.