Fujiko Nakaya

Fujiko Nakaya sitt verk Pathfinder #18700 Oslo er tilbake for sesongen og slås på 5. april. 

Verket vil være tilgjengelig fire ganger om dagen og har en varighet på ca 15 minutter. 

Tider: kl. 12:30, kl 14:30, kl 17:00 og kl 19:00.