Barn og unge

Formidling barn og unge

Besøkende inviteres til å oppdage stedets interessante historie, dets vakre naturmangfold og la seg fascinere av den nye skulptursamlingen. Samspillet mellom kunst, historie og natur er ment å berike så vel som skape nysgjerrighet hos publikum.                                                                      

Vi vil stimulere publikums nysgjerrighet videre. Med et faglig forankret formidlingsopplegg har vi ambisjon om å dele kunnskap med barn og unge som besøker parken i skole- eller fritidssammenheng.