Kunstfaglig utvalg

KUNSTFAGLIG UTVALG

 

8.januar 2009 ble det inngått en avtale mellom Oslo Kommune og C. Ludens Ringnes Stiftelse om å gjennomføre et forprosjekt for å se på mulighetene for å etablere en skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg.

Kulturetaten ble av kommunen gitt ansvaret om å lede forprosjektet. Som en del av arbeidet med forprosjektet skulle Kulturetaten i samråd med Stiftelsen, etablere og koordinere et kunstfaglig utvalg. 6. mars 2009 ble det sendt ut en offisiell invitasjon til deltagelse i det kunstfaglige utvalget fra Kulturetaten. Invitasjonen ble sendt til professor Maaretta Jaukkuri og kunstnerne Viel Bjerkeset Andersen og Marit Wikland, som alle aksepterte. Representanter på vegne av Oslo Kommune, Kulturetaten var avdelingsdirektør Lise Mjøs og spesialrådgiver Gunnar Sørensen. Representanter fra C. Ludens Ringnes Stiftelse var Christian Ringnes og Christian Bjelland.

I henhold til arbeidsbeskrivelsen skal gruppen «… i samarbeid med regulerings- og kulturminnegruppen utarbeide et samlet hovedkonsept for skulptur- og kulturminneparken som integrerer kunsten, kulturminnene og landskapet. Gruppen skal utarbeide et særskilt skulpturfaglig konsept, med utgangspunkt i det feminine, som sikrer kvalitet og mangfold slik at parken på lang sikt framstår som et unikt anlegg, både nasjonalt og internasjonalt.»