Ekebergparken's climate conference

Vi har fått en gave av Sparebankstiftelsen og ønsker å dele den med Oslos barn og unge. Derfor har vi nå gleden av å tilby formidlingsopplegget Ekebergparkens klimakonferanse gratis for alle skoleelever i Oslo-området. Opplegget vil vare i ca. 2,5 timer, og er tilpasset mellomtrinn, ungdomsskole og videregående.

Miljøproblemer og klimaendringer er noen av de største utfordringene vi mennesker står ovenfor. Ekebergparken ønsker med dette formidlingsopplegget å øke barn og unges bevissthet om klimaendringer og miljøproblemer. Vi ønsker å skape et handlingsrom der elevene selv kan diskutere, lære om og forstå de utfordringene som finnes, og hvordan vi kan gjøre noe med det! Vi skal diskutere hvordan vi som individ, gruppe og samfunn kan bidra til et mer bærekraftig levesett.

 

OM FORMIDLINGSOPPLEGGET

Dialogbasert omvisning med aktiviteter:

I omvisningen vil vi snakke om tre hovedtemaer: Natur og miljø, klimaendringer og bærekraftig utvikling. Her vil elevene lære om begreper som klima, klimaendringer, CO2-utslipp, global oppvarming, FNs klimapanel og togradersmålet. 

Eikatinget:

Gjennom diskusjon vil elevene komme fram til en klima- og miljøavtale, som til slutt signeres og sendes til klima- og miljøministeren.I avtalen vil elevene foreslå tiltak de selv, skolen og samfunnet kan gjøre for å løse klima- og miljøproblemene. Målet er at elevene skal føle eierskap til avtalen de selv er med på å utforme.

 

DATOER

 

Formidlingsopplegget gjennomføres utvalgte uker tirs-tors kl. 09-11:30 og 11:30-14:00

Høst 2019: Uke 37, 38, 39, 41, 42, 43

Vår 2020: Uke 23, 24, 25

 

PRAKTISK INFORMASJON

  • I forkant av besøket vil det bli sendt ut forarbeid til klassene.
  • Oppmøte: Ekebergparkens Besøkssenter, Kongsveien 23
  • Opplegget vil bli gjennomført utendørs - klær etter vær. 

 

Prosjektet er muliggjort med gave fra Sparebankstiftelsen DnB