Kul Turbuss

Til alle elever, lærere, foresatte og dere som vil fremme aktiv læring:

I samarbeid med Sparebankstiftelsen gir vi skoleklasser gratis skyss til og fra Ekebergparken med Kul Turbuss.

Tilbudet forutsetter kjøp av Ekebergparkens formidlingprogram.

Formidlingen dekker flere av de forskjellige skoletrinnnens kompetansemål innen tema som kunst, historie og natur.

Last ned vår brosjyre: http://ekebergparken.com/nb/barn-og-unge

Kontakt kurator formidling Margrethe Lømo for avtale: margrethe@ekebergparken.com