DKS og AKS

Ekebergparken samarbeider nå med Den kulturelle skolesekken i Oslo. Trinn fra 8. klasse t.o.m. 3. klasse ved videregående skoler kommer hit for å besøke parken.

Her får de innsikt i følgende tema:

  • Skriket som lød i 120 år. Fra Munch til Abramovic
  • Figur og form
  • Arkitektur og form: Signalbygg for fremtiden 

Vi har også et samarbeid med Utdanningetaten der vi tilbyr formidling og verkstedsaktiviteter til Aktivitetsskolene i Oslo.

Tema for dette er følgende: 

  • Figur og form
  • Eventyr
  • Kreativ matematikk
  • Fra steinalder til bronsealder